O firmie

Oferujemy

 • badanie sprawozdań finansowych
 • audyt wykorzystania środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • obsługa księgowa i kadrowa firm osób fizycznych i spółek cywilnych osób fizycznych (small business)
 • doradztwo podatkowe
 • ekspertyzy finansowe

Zapewniamy

 • profesjonalność i rzetelność świadczonych usług
 • miłą i przyjazną atmosferę oraz komfortową współpracę
 • indywidualne podejście do klienta, negocjowalne ceny
 • całkowitą poufność powierzonych informacji
 • reprezentację klienta przed Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • pełną informatyzację przetwarzania danych księgowych i bezpieczeństwo baz danych klientów
 • pełną odpowiedzialność ze ewentualne błędne interpretacje przepisów podatkowych - bezpieczeństwo usług firmy gwarantuje wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w konsorcjum PZU S.A. Allianz S.A. i Axa S.A. w pełnym zakresie świadczonych usług
 • dogodny dojazd - biuro zlokalizowane jest w centrum Lublina

Doświadczenie

Firma BASTER AUDYTOR działa na rynku usług audytorskich i rachunkowych nieprzerwanie od 1992 roku.
Firma jest prowadzona przez biegłego rewidenta Jana Jacka Ostera (nr w rejestrze biegłych rewidentów 2918) i jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia badań sprawozdań finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 313, co automatycznie nadaje również uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych.